Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022

Οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων ιατρών για τις Τοπικές Ομάδες Υγείας

04/10/2018
Οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων ιατρών για τις Τοπικές Ομάδες Υγείας

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2018

Εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες επιλογής οικογενειακών γιατρών της υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ 45524/12-6-2108 προκήρυξης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ).

Οι επιτυχόντες ιατροί και παιδίατροι θα πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπους αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ) προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία πρόσληψής τους.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την πρόσληψη των νέων οικογενειακών γιατρών (γενικών γιατρών, παθολόγων και παιδιάτρων) θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των ΤΟΜΥ που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, θα ενισχυθεί το ιατρικό δυναμικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας και θα επιταχυνθούν τα βήματα υλοποίησης της μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).

Δείτε παρακάτω τους σχετικούς πίνακες *.

(*) Ο Πίνακας Επιλαχόντων Γεν. Ιατρών/ Παθολόγων της υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ 45524/12-6-2108 προκήρυξης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) έχει εξαντληθεί

(*) Ο Πίνακας Επιλαχόντων Παιδιάτρων της ανωτέρω προκήρυξης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) παύει να ισχύει από 5-10-2019