Πέμπτη, 05 Αυγούστου 2021

Γενική Διεύθυνση Υγείας

18/01/2011

Γενική Διεύθυνση Υγείας + Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων

Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Τμήματα:

Τμήματα:

Τμήματα:

α. Ιατρικού και λοιπού Επιστημονικού Προσωπικού

α. Προγραμματισμού, μελετών και αξιολόγησης

α. Περίθαλψης

β. Νοσηλευτικού Προσωπικού

β. Πληροφόρησης

β. Μητρώου Ασφαλισμένων, Παρακολούθησης Πιστώσεων και Ελέγχου

γ. Λοιπών Επαγγελμάτων

γ. Τεχνικής Υποστήριξης Προγραμμάτων