Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022

Επιθεώρηση Μακεδονίας - Θράκης

18/01/2011

1. Η Επιθεώρηση Μακεδονίας - Θράκης με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης έχει τη χωρική αρμοδιότητα του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης και τη διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου.

2. Λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου δια της Διεύθυνσης Επιθεώρησης από την οποία καθοδηγείται στο έργο της.