Πέμπτη, 19 Μαΐου 2022

Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

18/01/2011

Στο Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων υπάγονται οι εξής αρμοδιότητες:

1. Η ενημέρωση της Ηγεσίας και των Υπηρεσιών του Υπουργείου επί δημοσιευμάτων του τύπου, που αφορούν στη δραστηριότητα και λειτουργία του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό Οργανισμών και Ιδρυμάτων.

2. Η σύνταξη και έκδοση ημερησίου δελτίου τύπου.

3. Η επιμέλεια και έκδοση πάσης φύσεως ανακοινώσεων του Υπουργείου και απαντήσεων σε δημοσιεύματα του τύπου.

4. Η μέριμνα για την με οπτικοακουστικά μέσα και του τύπου κάλυψη εκδηλώσεων του Υπουργείου, η προεργασία για την ένταξη αυτών σε διυπουργικά προγράμματα και η οργάνωση συνεντεύξεων τύπου.

5. Η οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, συσκέψεων και λοιπών εκδηλώσεων του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις.

6. Η μέριμνα, προετοιμασία και οργάνωση εορταστικών και λοιπών εκδηλώσεων.

7. Η μέριμνα για την κάλυψη των δαπανών για δημόσιες σχέσεις του Υπουργείου.

8. Η μέριμνα για την προβολή των δραστηριοτήτων του Υπουργείου.

9. Η πληροφόρηση και κατατόπιση του πολίτη, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τους κατάλληλους εκάστοτε φορείς παροχής υπηρεσιών κρατικών ή ιδιωτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου.