Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021

Aνακοίνωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων επιλογής καταρτιζομένων στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας - Ορθή Επανάληψη

24/01/2019


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 - 1 - 2019

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αιτήσεις για επιλογή υποψηφίων καταρτιζομένων σε Τμήματα Α΄ και Γ΄ εαρινού εξαμήνου εκπαιδευτικού έτους 2018-2019 στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, στις ειδικότητες Βοηθός Νοσηλευτικής (-Γενικής Νοσηλείας, Τραυματολογίας, Χειρουργείου, ΜΕΘ, Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις), υποβάλλονται, σύμφωνα με την αριθμ. 5954/2014 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807 Β΄), την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.55004/15/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2049 Β΄) και την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.62149/2016 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2742 Β΄), από 21 έως 8 Φεβρουαρίου 2019 (κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας) στα κατωτέρω Δ.Ι.Ε.Κ :

Α/Α

ΔΙΕΚ

ΕΑΡ ΕΞΑΜ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

Γ.Ν.Ν.Θ.Α.

«Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Α΄ (30 κενές θέσεις)

Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας

Α΄ (30 κενές θέσεις)

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

2

Γ.Ν.Α.

«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Α΄ (30 κενές θέσεις)

Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις

Γ΄

Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

3

Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Γ΄

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

4

Γ.Ν.Ν.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Α΄ (30 κενές θέσεις

Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

5

Γ.. Ν. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Α΄(30 κενές θέσεις

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Γ΄

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

6.

Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Α΄(30 κενές θέσεις)

Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις

Γ΄

Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις

6

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Α΄(30 κενές θέσεις)

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Γ΄

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΟΤΗ