Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2019

28/06/2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 28/6/2019

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2019 να υποβάλουν αίτηση - δήλωση στα γραφεία του Συλλόγου 21-22, 3ος όροφος, Αριστοτέλους 17 στο Υπουργείο Υγείας από τις 28/6/2019 έως 03/7/2019 και ώρες 10:00-14:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτωθι κατηγορίες:

I. Οι εν ενεργεία υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των αποσπασμένων υπαλλήλων που υπηρετούν σε άλλους φορείς αλλά και των αποσπασμένων υπαλλήλων από άλλους φορείς που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία, οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας ΙΔΟΧ, συνταξιούχοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.Υ. και τα μέλη των οικογενειών τους, καταβάλουν το ποσό των 4,00 ευρώ ανά άτομο ημερησίως. Οι γονείς και τα αδέλφια των ανωτέρω καταβάλουν το ποσό των 4,00 ευρώ ανά άτομο ημερησίως.

 • Τα τέκνα των ανωτέρω κατασκηνωτών κάτω των 18 ετών φιλοξενούνται δωρεάν καθώς και αυτά που έχουν την ιδιότητα του φοιτητή, σπουδαστή ή στρατευμένου.
 • Τα τέκνα των ανωτέρω κατασκηνωτών που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες θα καταβάλουν το ποσό των 4,00 ευρώ ανά άτομο ημερησίως.

Όλοι οι εν ενεργεία πρώην υπάλληλοι της Κ.Υ. του Υ.Υ. που μετακινήθηκαν βάση του ν. 4052/2012 άρθρο 9 εμπίπτουν στις διατάξεις της παραπάνω κατηγορίας, κάνοντας χρήση μίας κατασκηνωτικής περιόδου.

II. Όλοι οι εν ενεργεία υπάλληλοι των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο και τα μέλη των οικογενειών τους, θα καταβάλουν το ποσό των 10,00 ευρώ την ημέρα ανά άτομο.

 • Τα τέκνα των ανωτέρω κατασκηνωτών κάτω των 18 ετών φιλοξενούνται δωρεάν καθώς και αυτά που έχουν την ιδιότητα του φοιτητή, σπουδαστή ή στρατευμένου.
 • Τα τέκνα των ανωτέρω κατασκηνωτών που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, θα καταβάλουν το ποσό των 10,00 ευρώ την ημέρα ανά άτομο.

III. Συνταξιούχοι των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, θα καταβάλουν το ποσό των 10,00 ευρώ την ημέρα ανά άτομο.

 • Τα τέκνα των ανωτέρω κατασκηνωτών κάτω των 18 ετών φιλοξενούνται δωρεάν καθώς και αυτά που έχουν την ιδιότητα του φοιτητή, σπουδαστή ή στρατευμένου.
 • Τα τέκνα των ανωτέρω κατασκηνωτών που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, θα καταβάλουν το ποσό των 10,00 ευρώ την ημέρα ανά άτομο.

IV. Φιλοξενούμενοι:

 • Παιδιά κάτω των 12 ετών θα φιλοξενούνται δωρεάν.
 • Παιδιά άνω των 12 ετών που είναι μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, θα καταβάλουν 5,00 ευρώ την ημέρα ανά άτομο.
 • Λοιποί φιλοξενούμενοι θα καταβάλουν 10,00 ευρώ την ημέρα ανά άτομο.

V. Κατασκηνωτές ΑμεΑ (με πρόσφατη υπάρχουσα απόφαση ΚΕΠΑ) φιλοξενούνται δωρεάν.

Ενημερώνουμε ότι μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Κατασκήνωσης για το έτος 2019 θα επιτραπεί η είσοδος στα κατοικίδια με ειδικούς όρους που θα αναφέρονται ρητά στους κανόνες λειτουργίας της κατασκήνωσης, οι οποίοι θα διατεθούν στους κατασκηνωτές κατά την υποβολή της αίτησης-δήλωσής τους, τηρώντας αυστηρά την Νομοθεσία, (διατάξεις των ν. 4039/2012 και 4235/2014 και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία). Θα διατεθούν 5 συγκεκριμένες σκηνές ανά κατασκηνωτική περίοδο (30-31-32-33-34). Αν οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι θα τεθούν κριτήρια επιλογής από το ΔΣ της Κατασκήνωσης.

Υποχρεωτική προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας.

ΟΙ κατασκηνωτικές περίοδοι διαμορφώνονται ως εξής:

 • Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ από Τρίτη 09/07/2019 έως Τρίτη 23/07/2019
 • Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ από Πέμπτη 25/07/2019 έως Πέμπτη 08/08/2019
 • Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ από Σάββατο 10/08/2019 έως Πέμπτη 22/08/2019
 • Δ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ από Σάββατο 24/08/2019 έως Δευτέρα 02/09/2019

Πληροφορίες : Δημητρανοπούλου Βασιλική 2132161754

Τσώνη Ελένη 2132161532


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ