Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019

Προκήρυξη διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υποστήριξη των Κεντρικών Συστημάτων , Δικτύων & Υλικού καθώς και προμήθεια λογισμικού των κεντρικών εξυπηρετητών

29/06/2018