Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων σε όλα τα κτίρια που στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας

28/09/2018