Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) για τις ανάγκες θέρμανσης κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και για την κίνηση των οχημάτων του

22/04/2019

Κεντρικό αρχείο

Color1106.pdf Μέγεθος: 14.5 MB