Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (ΒΙ-Health) του Υπουργείου Υγείας

18/06/2019