Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020

Περίληψη ανακοίνωσης υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2019 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού

04/07/2019

H προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει στις 05-07-2019 και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 15-07-2019.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ