Κυριακή, 18 Απριλίου 2021

Σκοπός


•Η βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας των ελεγχόμενων φορέων

•Η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας

•Η εξάλειψη της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς, και

•Η προστασία της υγείας και της περιουσίας των πολιτών από την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας με καταχρηστικό τρόπο.

Τελευταία άρθρα