Κυριακή, 11 Απριλίου 2021

Πεδίο Παρέμβασης

Το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. παρεμβαίνει:

•Στις κεντρικές, περιφερειακές ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας

•Στις υπηρεσίες των Περιφερειών και των ασφαλιστικών φορέων που παρέχουν Υπηρεσίες Υγείας

•Στα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα που παρέχουν και ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας

•Σε όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού τομέα, που εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας
•Στα νοσοκομειακά και ιδιωτικά φαρμακεία

• Στις φαρμακαποθήκες,

•Στα εργαστήρια και γενικά σε κάθε κατάστημα παραγωγής και εμπορίας κάθε είδους φαρμακευτικού ή υγειονομικού υλικού

•Στα ινστιτούτα αδυνατίσματος και αισθητικής

•Στα εργοστάσια εμφιάλωσης νερού και στις ιαματικές πηγές

•Στους ιδιωτικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο τη διάθεση προϊόντων, που χρησιμοποιούνται άμεσα στην παροχή υπηρεσιών υγείας

•Στους εποπτευόμενους Φορείς από τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
-Στα ΝΠΔΔ και στα ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα που ασκούν δραστηριότητες στον τομέα της Πρόνοιας και εποπτεύονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
-Στους φορείς παροχής υπηρεσιών πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα, που εποπτεύονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Τελευταία άρθρα