Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης. (Ανατιμολόγηση) 23.12.2016

Οι   ενστάσεις  επί του αναρτημένου  δελτίου  τιμών  θα υποβληθούν αποκλειστικά  στην ηλεκτρονική  διεύθυνση med.price@moh.gov.gr της  Διεύθυνσης  Φαρμάκων  και Προϊόντων  Υγείας  του Υπουργείου Υγείας, από την επομένη  της ανάρτησής  του  στην ιστοσελίδα  του Υπουργείου Υγείας και έως την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017, ώρα 11.59 μ.μ.


επιστροφή