Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθμ. Αρ.Πρωτ.:Α2γ/Γ.Π.19572/14-03-2017 απόφασης προκήρυξης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου.


επιστροφή