Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022

Ανακοίνωση του ΥΥΚΑ σχετικά με τις εφημερίες στα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της χώρας

12/01/2011

Με το Ν. 3868 / ΦΕΚ 129Α / 3-8-2010 (άρθρο 4) ρυθμίστηκε ο τρόπος πληρωμής των εφημεριών των γιατρών του ΕΣΥ. Με το Ν. 3896 / ΦΕΚ 207Α/ 8-12-2010 επανακαθορίστηκαν, με βάση και την πρόταση της Επιτροπής ΟΕΝΓΕ, οι ζώνες εφημέρευσης των Νοσοκομείων – Κ.Υ. Η Κ.Υ.Α 2/75264/0022 ΦΕΚ 1883Β / 12-12-2010 για την αμοιβή των πρόσθετων εφημεριών (πέραν των αναφερομένων στο Ν. 3868/10) εκδόθηκε την 30/11/10 και περιείχε “plafond” 9% ανά νοσοκομείο επί των αναφερομένων στο Ν. 3868/10). Η ανωτέρω ΚΥΑ επανεκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2008Β/ 27-12-2010 και ισχύει από 1-12-2010 με plafond 9% ανά ΔΥΠε (βάσει του μέσου όρου πρόσφατων εφημεριών κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο). Η Επιτροπή της ΟΕΝΓΕ επανεξέτασε τα ανωτέρω και εισηγήθηκε σχετικά στην Πολιτική Ηγεσία το θέμα αναμόρφωσης των ζωνών εφημέρευσης.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα εντάξει σχετική ρύθμιση στο επερχόμενο νομοσχέδιο, με την οποία θα αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που προέκυψαν με την εφημέρευση στα Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας της χώρας.

Κατόπιν όλων αυτών που έγιναν γνωστά μετά τη συνάντηση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Λοβέρδου με το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συνδέσμου (Π.Ι.Σ.) την περασμένη Δευτέρα 10/01/2011, οι συγκεκριμένες ενέργειες, που στρέφονται εναντίον των πολιτών, δεν έχουν κανένα νόημα.