Κυριακή, 02 Απριλίου 2023

Επικοινωνία

Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 10433, Αθήνα

Έκτακτα μέτρα για τον τρόπο εξυπηρέτησης του κοινού λόγω covid19.

Οι πολίτες εξυπηρετούνται ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς και με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Εάν η εξυπηρέτηση των πολιτών δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με τα προαναφερόμενα μέσα και κρίνεται απολύτως αναγκαία η φυσική τους παρουσία, τότε η προσέλευση αυτών ή των νομίμων εκπροσώπων τους πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης (ραντεβού) το αργότερο μέχρι τις 16:00.

Η επικοινωνία για τον καθορισμό συνάντησης του ενδιαφερομένου ή του νομίμου εκπροσώπου του με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, πραγματοποιείται τηλεφωνικώς ή με την αποστολή σχετικού αιτήματος μέσω τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του Υπουργείου.

Από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης


Τηλέφωνα και emails επικοινωνίας Κ.Υ. Υπουργείου ΥγείαςΑν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σας ενδιαφέρει ή να μας ενημερώσετε για τις παρατηρήσεις σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω email:

sitecontact at moh.gov.gr