Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024

Επικοινωνία

Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 10433, Αθήνα

Οι πολίτες εξυπηρετούνται ταχυδρομικώς, τηλεφωνικώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των οργανικών μονάδων αποτυπώνονται στον «Ηλεκτρονικό Κατάλογο τηλεφώνων και emails Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Υγείας» που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στον ακόλουθο σύνδεσμο

Τηλέφωνα και emails επικοινωνίας Κ.Υ. Υπουργείου Υγείας

Σε κάθε περίπτωση, για την διευκόλυνση του κοινού αλλά και την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, συνιστάται η υποβολή εγγράφων στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protokollo@moh.gov.gr.

Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η φυσική παρουσία πολιτών, τότε η προσέλευση αυτών ή των νομίμων εκπροσώπων τους πραγματοποιείται

α) στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου, καθημερινά από 08:00 έως 13:00

β) στις καθ΄ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου, καθημερινά από 12:00 έως 15:00

Από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης
Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σας ενδιαφέρει ή να μας ενημερώσετε για τις παρατηρήσεις σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω email:

sitecontact at moh.gov.gr