Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019

Επικοινωνία

Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 10187, Αθήνα

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 12:00μ.μ.-15:00μ.μ.

Ώρες λειτουργίας Πρωτοκόλλου: 8:00π.μ.-15:00μ.μ.


Τηλέφωνα και emails επικοινωνίας Κ.Υ. Υπουργείου Υγείας

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σας ενδιαφέρει ή να μας ενημερώσετε για τις παρατηρήσεις σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω email:

sitecontact@moh.gov.gr