Παρασκευή, 06 Δεκεμβρίου 2019

Ομιλία του Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας, κ. Πελοπίδα Καλλίρη, στην Ετήσια Συνάντηση του Επιχειρησι​ακού Προγράμματ​ος.

27/03/2014
Ομιλία του Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας, κ. Πελοπίδα Καλλίρη, στην Ετήσια Συνάντηση του Επιχειρησι​ακού Προγράμματ​ος.

Αθήνα, 27 Mαρτίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ομιλία Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας στην Ετήσια Συνάντηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Εύσημα για την πορεία υλοποίησης των δράσεων του ΕΣΠΑ έλαβε το Υπουργείο Υγείας στην ετήσια συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης.

Ακολουθεί η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, κ. Πελοπίδα Καλλίρη, στην Ετήσια Συνάντηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος:

«Θα μου επιτρέψετε να γυρίσω ένα ακριβώς χρόνο πίσω, στην προηγούμενη Ετήσια Συνάντηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, που είχε διεξαχθεί στον ίδιο τόπο.

Τότε ως Υπουργείο Υγείας είχαμε να παρουσιάσουμε ένα Πρόγραμμα με τεράστιες υστερήσεις, που μόλις λίγες ημέρες πριν είχε χάσει 60 εκ. €, λόγω αυτών. Οι συμβάσεις ανέρχονταν στο 34%, ενώ οι δαπάνες/απορρόφηση στο 12%. Και όλα αυτά μετά από 5 και πλέον χρόνια υλοποίησης. Ποιος ήταν ο βασικότερος λόγος αυτής της εξέλιξης και των καθυστερήσεων;

Προφανώς η έλλειψη στρατηγικής.

Παράλληλα τότε το Υπουργείο Υγείας αντιμετώπιζε το σημαντικό πρόβλημα της υποχρηματοδότησης των ΑΜΚΕ, των δομών που παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας, με τους εργαζόμενους να παραμένουν επί μακρόν απλήρωτοι και το γενικότερο σύστημα να αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης, με τελικούς αποδέκτες αυτών των προβλημάτων τους ψυχικά ασθενείς.

Σήμερα θα πρέπει να σας παρουσιάσουμε το τι κάναμε σε αυτόν τον χρόνο:

1. Το Υπουργείο Υγείας εκπόνησε την επικαιροποιημένη στρατηγική του, όσον αφορά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, όπως αυτή αποτυπώνεται τελικά στο νόμο 4238/14 για το «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις». Η στρατηγική αυτή στηρίχτηκε:

  • στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του Τομέα της Υγείας,
  • στην ανάδειξη των προβλημάτων και στην ιεράρχηση αναγκών
  • στην ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας

Όσον αφορά τις δράσεις στο ΕΣΠΑ, στόχος της νέας επικαιροποιημένης στρατηγικής του Υπουργείου είναι η ανταπόκριση των δράσεων στις σημερινές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, βάσει μέσω της υλοποίησης έργων που έρχονται να ανακουφίσουν τις άμεσα πληγείσες από την κρίση ομάδες πληθυσμού, όπως αυτή των ανασφαλίστων πολιτών.

Η επικαιροποιημένη στρατηγική αντικατοπτρίζεται και στις Προσκλήσεις που εξέδωσε η Ε.Υ. το 2013.

2. Όσον αφορά τον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, το Υπουργείο Υγείας –μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας- διαπραγματεύθηκε με τις υπηρεσίες της Ε.Ε. τη χρηματοδότηση της λειτουργίας των δομών ψυχικής υγείας μέσω του ΕΣΠΑ. Στόχος ήταν αφενός να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα υποχρηματοδότησης των δομών με την εξασφάλιση κοινοτικής χρηματοδότησης για την υλοποίηση των σχετικών δράσεων μέχρι το τέλος του 2015 και αφετέρου η εκπόνηση ενός βιώσιμου, κοστολογημένου συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας (από 1/1/2016), το οποίο θα μπορεί να παρακολουθείται και να αξιολογείται.

Μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις, ένα σύμφωνο συνεργασίας επικυρώθηκε, μέσω ανταλλαγής επιστολών, από τον Υπουργό Υγείας και τον Επίτροπο Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης τον Απρίλιο του 2013, ενώ την 28-5-2013 υπεγράφη στις Βρυξέλλες το οριστικό σύμφωνο από τον πρώην Υπουργό Υγείας κ. Α. Λυκουρέντζο και τον Επίτροπο Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης κ. Andor.

Βάσει των ανωτέρω υλοποιείται πλέον η στρατηγική του Υπουργείου Υγείας στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, με στόχο τη συνέχιση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη Χώρα, καθώς έως σήμερα εξακολουθούσε να συνεχίζεται η λειτουργία ενός μη βιώσιμου συστήματος, το οποίο δεν παρακολουθείται ως προς τη λειτουργία του, δεν αξιολογείται ως προς την εξέλιξη του αποκαταστασιακού έργου των ασθενών, ενώ οι παρεχόμενες υπηρεσίες του δεν κοστολογούνταν, αλλά και την επίτευξη των χρηματοοικονομικών στόχων του Τομέα Υγείας στο ΕΣΠΑ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το σύνολο των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης, που επισυνάπτεται στο Μνημόνιο, υλοποιούνται κανονικά έως σήμερα, από τις αρμόδιες Δ/νσεις του Υπουργείου Υγείας.

Επίσης όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ΑΜΚΕ δομών που παρέχουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας, δεν υπάρχει πλέον ΚΑΜΙΑ καθυστέρηση της χρηματοδότησης αυτών από το Υπουργείο Υγείας. Αντίθετα το Υπουργείο έχει προκαταβάλλει τα αναλογούντα ποσά προς αυτές.

3. Για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης του προγράμματος.

Η Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α. σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για την αύξηση των ρυθμών υλοποίησης του προγράμματος. Ήδη το ποσοστό των συμβάσεων ξεπερνά πλέον το 100% του προϋπολογισμού, ενώ το ποσοστό απορρόφησης, αν συνυπολογίσουμε τις δαπάνες που έχουν μεταφερθεί σε άλλα Επιχειρησιακά καθώς και τα ποσά που έχουν ήδη πληρωθεί αλλά δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί στο ΟΠΣ, προσεγγίζει/ξεπερνά το 50%.

Νομίζω ότι μέσα σε ένα έτος, ποτέ και πουθενά δεν έχουν σημειωθεί τέτοιες επιδόσεις από κανένα Πρόγραμμα.

Επίσης υπάρχει ένα κοινά συμφωνηθέν Σχέδιο Δράσης της Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α. με τις υπηρεσίες της Ε.Ε, όπου αποτυπώνεται η εξέλιξη της υλοποίησης του προγράμματος και το 2014. Οι φιλόδοξοι στόχοι αυτού μέχρι και σήμερα υλοποιούνται.

4. Τέλος σε σχέση με την επόμενη προγραμματική περίοδο, η Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α. εκπόνησε την Πρόταση του Υπουργείου Υγείας για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-20.

Το όραμα του Υπουργείου Υγείας για την επόμενη περίοδο συνοψίζεται στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού στη μείωση των ανισοτήτων του τομέα της υγείας, με την παράλληλη εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Συνακόλουθα προσδιορίζονται οι ακόλουθοι στρατηγικοί στόχοι:

ü Βιωσιμότητα του συστήματος υγείας

ü Η υγεία ως επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο

ü Μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας

Παράλληλα οι στρατηγικές προτεραιότητες ανάπτυξης του Τομέα Υγείας είναι πλήρως συμβατές με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημειώνω ότι στο πλαίσιο του σχεδιασμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της επόμενης προγραμματικής περιόδου (2014-2020), ο Τομέας Υγείας δεν αντιμετωπίζει πλέον πρόβλημα με τις προαπαιτούμενες αιρεσιμότητες, δηλ. τις προϋποθέσεις λήψης χρηματοδότησης.

Θεωρώ ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα το Υπουργείο Υγείας, μέσω της Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α., έκανε μια τεράστια προσπάθεια αφενός να καλύψει το χαμένο έδαφος και αφετέρου να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες του Τομέα της Υγείας την τωρινή χρονική στιγμή. Πιστεύω ότι έχουμε ανταποκριθεί επαρκώς.

Αυτό όμως δε λέει πολλά, καθώς επιβάλλεται η συνέχιση της προσπάθειας και το επόμενο έτος, προκειμένου να κεφαλοποιηθεί η προσπάθεια που έχει γίνει και κυρίως το Υπουργείο Υγείας να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας των Ελλήνων Πολιτών.