Τρίτη, 26 Μαΐου 2020

Ομιλία Υφυπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής

10/09/2019
Ομιλία Υφυπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής

Ομιλία Υφυπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για την ακρόαση των προτεινόμενων για τις θέσεις των Διοικητών των επτά Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας


Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής,

Στη σημερινή ακρόαση, ζητούμε τη γνώμη της Επιτροπής προκειμένου ο Υπουργός Υγείας να ορίσει με Απόφαση του τους νέους διοικητές των υγειονομικών περιφερειών της χώρας, οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν την πολιτική της Κυβέρνησης στον τομέα της Υγείας.

Η Κυβέρνηση, έχει δεσμευτεί για ένα ισχυρό, αποτελεσματικό και αποδοτικό δημόσιο Σύστημα Υγείας. Ένα σύστημα το οποίο, όσο ανακάμπτει η χώρα, τόσο πιο δυνατό και καλύτερο θα γίνεται.

Ένα σύστημα που θα έχει τον πολίτη στο επίκεντρο, που θα εστιάζει στις εκροές και τα αποτελέσματα και θα ακολουθεί τις αρχές του σύγχρονου μάνατζμεντ, της ηλεκτρονικής και κλινικής διακυβέρνησης, θα αξιολογεί την τεχνολογία υγείας και θα λογοδοτεί ώστε να βελτιώνεται συνεχώς το επίπεδο υγείας του λαού.

Σήμερα, ο τρόπος διαχείρισης των προβλημάτων υγείας του πληθυσμού είναι κατακερματισμένος. Η παροχή υπηρεσιών είναι μη αποτελεσματική και άνευ λόγου δαπανηρή.

Οι άμεσες δαπάνες υγείας των ιδίων των πολιτών επιβαρύνουν έναν πληθυσμό ό οποίος ήδη βρίσκεται κάτω από μεγάλη οικονομική πίεση ενώ η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας δεν είναι η βέλτιστη δυνατή και συνεχώς όλο και μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού θεωρεί ότι οι υπηρεσίες υγείας δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του.

Με άλλα λόγια, το σύστημα υγείας παραμένει άνισο και αναποτελεσματικό.


Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Γνωρίζουμε πολύ καλά την κατάσταση στην οποία παραλάβαμε το σύστημα υγείας από την προηγούμενη Κυβέρνηση.

Η σημερινή εικόνα του συστήματος υγείας αντανακλά τα αποτελέσματα της προηγούμενης κυβερνητικής πολιτικής με τις αστοχίες, την έλλειψη προγραμματισμού και τη μη αξιοποίηση των πόρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Το Σύστημα Υγείας της χώρας μας όχι μόνο δεν ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια, αλλά όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι βρίσκεται σε οριακή λειτουργία.

Οι νέοι Διοικητές, καλούνται να μετασχηματίσουν το υπάρχον σύστημα διοικητικής οργάνωσης, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη εποχή της πληροφορίας.

Να προωθήσουν την επιστημονική και λειτουργική διασύνδεση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τη δευτεροβάθμια, να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες στα νοσοκομεία και εκτός νοσοκομείων, όπως οι μονάδες παροχής παρηγορητικής φροντίδας, οι μονάδες φροντίδας χρονίως πασχόντων, οι υπηρεσίες αποκατάστασης, οι μονάδες γηριατρικής, κ.α.

Να προσελκύσουν κλινικές μελέτες, να ενθαρρύνουν τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να προσφέρουν στον πολίτη σύγχρονες υπηρεσίες υγείας χωρίς επιπλέον κόστος για τον πολίτη.

Να αναβαθμίσουν και να εκσυγχρονίσουν τις μονάδες υγείας και να διασφαλίσουν το δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος υγείας.

Οι νέοι προτεινόμενοι Διοικητές είναι τα στελέχη που θα εφαρμόσουν στην πράξη όλες τις απαιτούμενες αλλαγές και πρακτικές που οραματιζόμαστε ως Κυβέρνηση. Θα ανασυντάξουν πλήρως το Σύστημα Υγείας, διορθώνοντας τις στρεβλώσεις του παρελθόντος και θέτοντας τη βάση για παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υγείας σε καθολικό επίπεδο για όλους τους πολίτες.

Αποτελούν δε, ένα κράμα έμπειρων στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με αξιόλογες σπουδές, γνώστες των προβλημάτων του τομέα της Υγείας και κυρίως απολύτως προσανατολισμένοι σε μια και μοναδική κατεύθυνση: αυτή της υλοποίησης των αναγκαίων πολιτικών για την βελτίωση του Συστήματος Υγείας.

Για να δομήσουμε επιτέλους ένα Σύστημα Υγείας, του οποίου η δυναμικότητα και η μεγαλοσύνη δεν μετριέται σε τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων και αριθμό κρεβατιών, αλλά σε παραγόμενες υπηρεσίες, σε ανάγκες που καλύπτονται, στο βαθμό διείσδυσης της νέας γνώσης και της τεχνολογίας και στα επιτεύγματα της ελληνικής ιατρικής κοινότητας.


Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων,

Σας παρουσιάζω τους προτεινόμενους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας και σας καλώ να υπερψηφίσετε την πρότασή μας.