Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023

Δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 13/04/2017

13/04/2017

Οι ενστάσεις επί του αναρτημένου δελτίου τιμών θα υποβληθούν αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση med.price@moh.gov.gr της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, από την επομένη της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και έως την 24-04-2017.