Τετάρτη, 07 Δεκεμβρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των υποσταθμών μέσης τάσης και ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Υγείας, διάρκειας τριών (3) ετών

03/03/2022