Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για τον μηχανισμό υποστήριξης για τον συντονισμό, υλοποίηση και παρακολούθηση εφαρμογής δράσεων για την αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων από την COVID-19

28/03/2021