Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021

Ματαίωση & Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας εξοπλισμού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας, εξαιτίας της διάδοσης του κορωνοϊού CoVID-19

31/03/2021