Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023

Τροποποίηση της αριθμ.πρωτ.Γ4γ/Γ.Π.οικ.22999/21-4-2022 απόφασης προκήρυξης κενών και κενούμενων θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε Γενικά Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακ

06/05/2022