Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023

Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων της αριθμ.πρωτ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.60060/30-9-2021 υπουργικής απόφασης προκήρυξης (Ορθή Επανάληψη) θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου.