Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης στην Εντατική Νοσηλεία Νεογνών με έδρα την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη περιόδου Μαΐου 2020

11/06/2020

Κεντρικό αρχείο

65ΔΙ465ΦΥΟ-ΩΣΙ Μέγεθος: 454.8 KB