Σχέδιο Nόμου «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) και Λοιπές Διατάξεις» - Δημόσια Διαβούλευση

Νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Υγεία

Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net


Η διαβούλευση έχει ολοκληρωθείΣχόλια χρηστών

Η αποστολή σχολίων έχει απενεργοποιηθεί.

επιστροφή