Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Στρατηγικοί στόχοι και άξονες παρέμβασης για τις Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας (2017- 2020)

23/03/2017
Στρατηγικοί στόχοι και άξονες παρέμβασης για τις Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας (2017- 2020)

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

Στρατηγικοί στόχοι και άξονες παρέμβασης του Υπουργείου Υγείας, για τις Υπηρεσίες Υγείας της Χώρας (με χρονική περίοδο εφαρμογής την τριετία 2017- 2020)