Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Ψυχική Υγεία

06/02/2016
Ψυχική Υγεία

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net

Διευρυμένη συνάντηση για την Ψυχική Υγεία, με αφορμή την εκπνοή της προθεσμίας του Συμφώνου Andor- Λυκουρέντζου, πραγματοποίησε κλιμάκιο της ελληνικής αντιπροσωπείας του Υπουργείου Υγείας την Τρίτη 26/01/2016 με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Το ελληνικό κλιμάκιο συγκρότησαν εκπρόσωποι των συναρμόδιων διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας, ο εκπρόσωπος της χώρας μας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) για θέματα ψυχικής υγείας καθώς και επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης στο πεδίο- εκπρόσωποι του γραφείου του Υπουργού Υγείας. Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης μέλη της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, της Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και εκπρόσωπος του ΠΟΥ.

Κύριο αντικείμενο της συνάντησης ήταν η εξέλιξη και η ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη χώρα μας. Συζητήθηκε εκτενώς, σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, η πορεία υλοποίησης του Συμφώνου αλλά και οι νέοι στόχοι βάσει επεξεργασμένου σχεδίου με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε σε θέματα κοινωνικής φροντίδας και παροχής υπηρεσιών στην κοινότητα με σκοπό την ανακοπή των ροών των ψυχικά νοσούντων προς τα ψυχιατρικά νοσοκομεία, την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και της συμμετοχής τους στον σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων. Συζητήθηκε, επίσης, η ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας μέσω των Κοι.Σ.Π.Ε., αλλά και η διοικητική αναδιάρθρωση του συστήματος ψυχικής υγείας, η οποία σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε η ψυχιατρική μεταρρύθμιση να επιταχυνθεί με κύριο άξονα την αποσυλοποίηση, τον μετασχηματισμό των εναπομεινάντων ψυχιατρικών νοσοκομείων με τελικό στόχο το κλείσιμό τους και την προώθηση στρατηγικών πρόληψης με βάση τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής.

Η Γενική Διεύθυνση της Απασχόλησης εξέφρασε το ενδιαφέρον της για την εκπόνηση μιας στρατηγικής της για την απο-ασυλοποίηση και τέθηκαν οι βάσεις για την συνέχιση των συζητήσεων με σκοπό τον καθορισμό της μορφής της περαιτέρω συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το περιεχόμενο της οποίας θα καθοριστεί εν ευθέτω χρόνω, μετά την κατάθεση του σχετικού αναλυτικού επιχειρησιακού σχεδίου εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας και την ολοκλήρωση των σχετικών διαβουλεύσεων.