Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024

Τιμητική διάκριση ποιότητας υπηρεσιών για το Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

16/11/2017

Την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου το Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» απέσπασε τιμητική διάκριση στα Healthcare Business Awards , τα βραβεία που διοργανώνει το Health Business Awards σε συνεργασία με τη Boussias Communications με στόχο να αναδειχτούν και να επιβραβευτούν οι βέλτιστες πρακτικές, οι καινοτόμες δράσεις και οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε όλο το φάσμα της Υγείας.

Στο «Θριάσιο απονεμήθηκε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία της Ποιότητας Υπηρεσιών : Εμπειρία από την Εφαρμογή Δεικτών Επίδοσης (key performance indicators - KPIs) στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου και το βραβείο παρέλαβε η Διευθύντρια του τμήματος κ.Μαρκέλα Χαραλαμπάτου.

Τα τελευταία δύο χρόνια στο Τ.Ε.Π του Νοσοκομείου μας μετρώνται δείκτες επίδοσης (ΚΡΙs) που αφορούν τη δομή / ζήτηση (demand), τις διαδικασίες που εφαρμόζονται και τα αποτελέσματα , έκβαση της λειτουργίας του με στόχο την ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας .

Η εργασία με τίτλο «Βασικοί Δείκτες Επίδοσης (Key Performance Indicators-KPIs) σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) κατά τη διετία 2015-2016» παρουσιάστηκε και στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας που πραγματοποιήθηκε στις 12-14 Οκτωβρίου 2017 όπου και έλαβε σχετικό βραβείο.