Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΩΜΟΥ"

03/03/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΩΜΟΥ» με κωδικό ανάρτησης « 22DIAB000024035».

Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Απόφαση 82 Της 64ΗΣ/05-08-2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. (Α.Δ.Α. : 6ΛΦΗ46ΜΨΙΦ-9ΧΒ).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από Τετάρτη 02.03.2022 μέχρι Πέμπτη 17.03.2022

Σχετικός σύνδεσμος ανάρτησης https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.

Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

Πληροφορίες :

Σμαραγδή Βασταρδή

Τηλ:2132037543

Email:vastardis@0197.syzefxis.gov.gr

Αικατερίνη Νικολάου

Τηλ: 2132037554

Email: nikolaoua@0197.syzefxis.gov.gr

sucks tube