Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ»

18/03/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ» με κωδικό ανάρτησης «22DIAB000024160 ».

Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Απόφαση 82 Της 64ΗΣ/05-08-2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. (Α.Δ.Α. : 6ΛΦΗ46ΜΨΙΦ-9ΧΒ).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από την Πέμπτη 17.03.2022 μέχρι και την Παρασκευή 01.04.2022

Σχετικός σύνδεσμος ανάρτησης https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.

Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

Πληροφορίες :

Αικατερίνη Νικολάου

Τηλ: 2132037554

Email: nikolaoua@0197.syzefxis.gov.gr

Σμαραγδή Βασταρδή

Τηλ:2132037543

Email: vastardis@0197.syzefxis.gov.gr

mobile porn videos