Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ"

03/03/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ» με κωδικό ανάρτησης 22DIAB000024036.

Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Απόφαση 82 Της 64ΗΣ/05-08-2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. (Α.Δ.Α. : 6ΛΦΗ46ΜΨΙΦ-9ΧΒ).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από Τετάρτη 02.03.2022 μέχρι Πέμπτη 17.03.2022

Σχετικός σύνδεσμος ανάρτησης https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.

Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

Πληροφορίες :

Σμαραγδή Βασταρδή

Τηλ:2132037543

Email:vastardis@0197.syzefxis.gov.gr

Αικατερίνη Νικολάου

Τηλ: 2132037554

Email: nikolaoua@0197.syzefxis.gov.gr

sex tube