Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΤΥΠΟΥ HOSPITAL ΒΟΧ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ»

11/04/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΤΥΠΟΥ HOSPITAL ΒΟΧ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ» με κωδικό ανάρτησης 22DIAB000024277.

Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την Απόφαση 96 της 66ης /28-9-2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. (Α.Δ.Α. 6ΝΔΞ46ΜΨΙΦ-ΣΝΝ).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από τη Δευτέρα 11.04.2022 μέχρι και την Τρίτη 26.04.2022

Σχετικός σύνδεσμος ανάρτησης https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.

Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

Πληροφορίες :

Σμαραγδή Βασταρδή

Τηλ:2132037543

Email:vastardis@0197.syzefxis.gov.gr

Αικατερίνη Νικολάου

Τηλ: 2132037554

Email: nikolaoua@0197.syzefxis.gov.gr

betvoy giriş