Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟ"

10/02/2022

Έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΙΣΧΙΟ ΚΑΙ ΓΟΝΑΤΟ» με κωδικό ανάρτησης «22DIAB000023232»

Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την απόφαση Προέδρου 82 της 64ΗΣ/05-08-2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. (ΑΔΑ: 6ΛΦΗ46ΜΨΙΦ-9ΧΒ).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από Τρίτη 08/02/2022 έως και την Τετάρτη 23/02/2022.

Σχετικός σύνδεσμος ανάρτησης: http://www.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2

Πληροφορίες :

Διονυσία Ζωγόγιαννη

Τηλ:2132037519

Email:zogogiannid@0197.syzefxis.gov.gr

Αικατερίνη Νικολάου

Τηλ: 2132037554

Email: nikolaoua@0197.syzefxis.gov.gr

Σμαραγδή Βασταρδή

Τηλ:2132037543

Email:vastardis@0197.syzefxis.gov.gr