Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «OΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - Τ.Π. ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»

01/04/2022

"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ"

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για την προμήθεια των ειδών «OΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - Τ.Π. ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» με κωδικό ανάρτησης «22DIAB000024204».

Πρόκειται για σχέδιο που παραδόθηκε στην υπηρεσία μας από την αρμόδια για τη σύνταξή του επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ.αρ. πρωτ.:2058/ 13.05.2021 (ΑΔΑ: 6ΧΟΥ46ΜΨΙΦ-141) απόφαση Προέδρου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από Τετάρτη 30.03.2022 έως και την Πέμπτη 14.04.2022

Σχετικός σύνδεσμος ανάρτησης: https://cerpp.eprocurement.gov.gr/eproc-deliberation/unprotected/searchDeliberations.htm?execution=e1s2

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία.

Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.

Πληροφορίες :

Σμαραγδή Βασταρδή

Τηλ:2132037543

Email: vastardis@0197.syzefxis.gov.gr

Αικατερίνη Νικολάου

Τηλ: 2132037554

Email: nikolaoua@0197.syzefxis.gov.gr

hiltonbet