Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Horizon Europe / Ορίζοντας Ευρώπη

22/07/2022
HORIZON EUROPE 2021 - 2027

Ο «Ορίζοντας Ευρώπη» είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), για τη χρηματοδότηση της Έρευνας και της Καινοτομίας για την περίοδο 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να διευκολύνει τη συνεργασία και την ενίσχυση της επιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας στην ανάπτυξη, υποστήριξη και υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ, αντιμετωπίζοντας παγκόσμιες προκλήσεις. Ενισχύει τη δημιουργία και την καλύτερη διασπορά εξαιρετικών γνώσεων και τεχνολογίας.

Αποσκοπεί στη δημιουργία θέσεων εργασίας, πλήρως συνδεδεμένο με τη δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ, ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυξη, προάγει τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και βελτιστοποιεί το αντίκτυπο στις επενδύσεις σε έναν ενισχυμένο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.