Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών - ΥΠΠΑ

08/04/2024

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών του Υπουργείου Υγείας για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022 (παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4990/2022) στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, ορίζεται ο μόνιμος υπάλληλος Σπυρίδωνας Καμινάρης του Χαράλαμπου – Παναγή, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ο οποίος υπηρετεί ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης.

Για θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω νόμου και αφορούν στις αρμοδιότητες των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας αρμόδιος είναι ο Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών του οικείου φορέα.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Σπυρίδωνας Καμινάρης

Τηλ.: 213-2161608, e-mail: spiros.kaminaris@moh.gov.gr

Σχετική Απόφαση :

Η υπ' αριθμ. 11439/21-02-2024 απόφαση Υπουργού Υγείας