Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024

Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας

Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη

Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη

H Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη είναι Οικονομολόγος με εξειδίκευση στα θέματα πολιτικής, σχεδιασμού και χρηματοδότησης της Υγείας.

Απόφοιτη του London School of Economics and Political Science (BSc in Social Policy and Economics) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc in Health Policy, Planning and Financing) από το London School of Economics and Political Science και το London School of Hygiene and Tropical Medicine, είναι υποψήφια διδάκτωρ της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διετέλεσε Διευθύντρια του ιδιαίτερου γραφείου της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ασημίνας Γκάγκα (Φεβρουάριος 2022 - Μάιος 2023) και της υπηρεσιακής Υπουργού Υγείας Αναστασίας Κοτανίδου (Ιούνιος 2023), σύμβουλος της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ασημίνας Γκάγκα (Σεπτέμβριος 2021 - Ιανουάριος 2022), καθώς και σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη (Ιούλιος 2019 – Αύγουστος 2021).

Έχει διατελέσει επίσης Συντονίστρια του φορέα για την παρακολούθηση και επιτάχυνση της υλοποίησης των δράσεων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, και Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. To 2020 ορίστηκε εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινή προμήθεια εμβολίων και θεραπειών κατά της νόσου COVID-19.

Έχει εργαστεί ως επιστημονική συνεργάτης στο LSE Health and Social Care Research Centre - London School of Economics and Political Science.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται, μεταξύ άλλων, στην πολιτική Υγείας που σχετίζεται με τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση της απόδοσης τους (HSPA), στην ανάπτυξη εργαλείων για την εκτέλεση του σχεδιασμού και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στην Υγεία (Health Workforce), στη διαμόρφωση δεικτών για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων και εμπειριών των ασθενών από την λήψη υπηρεσιών υγείας, καθώς και στις πολιτικές που διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Έχει δημοσιεύσει ερευνητικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά.