Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019

Υπουργείο Υγείας Κεντρική Υπηρεσία

28/01/2015

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ: 2132161000, 2132161001

Ηλεκτρονικός Kατάλογος τηλεφώνων και emails Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Υγείας

Για διευκόλυνσή σας μπορείτε να δείτε το οργανόγραμμα του Υπουργείου Υγείας εδώ.