Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

Ιατρικές Εταιρείες

08/02/2011

Ιατρική Εταιρεία Αθηνών

Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία

Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας

Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής

Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία

Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία

Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία

Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία

Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

Ελληνική Μαιευτική-Γυναικολογική Εταιρεία

Ελληνική Μικροβιολογική Εταιρεία

Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία

Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία

Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας

Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία

Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Χειρουργικής

Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής και Βιολογίας

Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Θώρακος, Καρδιάς και Αγγείων

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Παίδων

Εταιρεία Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδας

Ελληνική Αγγειοχειρουργική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία για την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων

Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής

Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ)