Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024

210 7793777 Kέντρο Δηλητηριάσεων

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ιδρύθηκε το 1975. Κύριο αντικείμενο της λειτουργίας του είναι η παροχή πληροφοριών και οδηγιών στους γιατρούς, τα νοσοκομεία και το κοινό για δηλητηριάσεις όλων των ηλικιών. Το Κέντρο είναι μοναδικό στη χώρα, λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και οι πληροφορίες παρέχονται δωρεάν στο τηλέφωνο 210 7793777.