Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023

Κατάλογος Κλινικών Δοκιμών / Clinical Trials Listing

22/07/2022

Κλινικές Δοκιμές που υπεβλήθησαν στον ΕΟΦ προς αξιολόγηση και έχουν λάβει άδεια διεξαγωγής.

Στον παραπάνω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε στοιχεία για Κλινικές Δοκιμές στην Ελλάδα, για τα έτη 2017 έως και 2022.

Για πληροφορίες που αφορούν την αδειοδότηση κλινικών δοκιμών στην Ελλάδα μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Κλινικών Δοκιμών του ΕΟΦ, στο τηλέφωνο 213 2040335.

The above link gives you information about Clinical Trials submitted to the National Medicines Agency (EOF), from 2017 to 2022.

For information regarding the licensing of clinical trials in Greece, you can contact the Department of Clinical Trials of EOF, at 213 2040335.