Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024

Organisation Management Service / Υπηρεσία Διαχείρισης Οργανισμού

22/07/2022
Organisation Management Service / Υπηρεσία Διαχείρισης Οργανισμού

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ενεργοποίησε την Υπηρεσία Διαχείρισης Οργανισμού (OMS), για να υποστηρίξει ρυθμιστικές δραστηριότητες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η OMS παρέχει μια ενιαία πηγή επικυρωμένων δεδομένων οργανισμού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά για να υποστηρίξει ρυθμιστικές δραστηριότητες και επιχειρηματικές διαδικασίες στην ΕΕ.