Κυριακή, 05 Φεβρουαρίου 2023

Organisation Management Service / Υπηρεσία Διαχείρισης Οργανισμού

22/07/2022
Organisation Management Service / Υπηρεσία Διαχείρισης Οργανισμού

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ενεργοποίησε την Υπηρεσία Διαχείρισης Οργανισμού (OMS), για να υποστηρίξει ρυθμιστικές δραστηριότητες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η OMS παρέχει μια ενιαία πηγή επικυρωμένων δεδομένων οργανισμού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά για να υποστηρίξει ρυθμιστικές δραστηριότητες και επιχειρηματικές διαδικασίες στην ΕΕ.


The European Medicines Agency (EMA) has launched the Organisation Management Service (OMS) to support regulatory activities throughout the European Union (EU).

The OMS provides a single source of validated organisation data that can be used as a reference to support EU regulatory activities and business processes.

Web links:

Organisation Management Service (OMS)

SPOR Portal website