Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023

τ. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) - Εθνική Αρχή Διαφάνειας

30/01/2018

Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) σύμφωνα με το νόμο 4622/7-8-2019 Άρθρο 82 καταργείται και το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μεταφέρεται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία καθίσταται καθολικός του διάδοχος.

τ. Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας

Πειραιώς 205

Αθήνα, ΤΚ 118 53

Τηλέφωνο: 210 3480901 – 4

kataggelies@aead.gr