Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024

1031 Τηλεφωνική Γραμμή SOS του ΟΚΑΝΑ

Η Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1031 του ΟΚΑΝΑ ξεκίνησε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 2000. Στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό και είναι μέλος της Eυρωπαϊκής Ομοσπονδίας Υπηρεσιών Τηλεφωνικής Βοήθειας (FESAT).

Βασικός στόχος της λειτουργίας της είναι –τηρώντας το απόρρητο και την ανωνυμία- να παρέχει:

  • άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις ψυχοτρόπες ουσίες και τη χρήση τους, την πρόληψη και τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης, τη θεραπεία και τις υπάρχουσες υπηρεσίες, τον ΟΚΑΝΑ και τα προγράμματά του.
  • εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη βραχείας διάρκειας.
 • άμεση βοήθεια και ψυχολογική υποστήριξη σε καταστάσεις κρίσης, οι οποίες σχετίζονται με τη χρήση ουσιών (σύνδρομο στέρησης, αυτοκτονική συμπεριφορά, πρόληψη υποτροπής).

Επιπλέον, μέσω των υπηρεσιών της τηλεφωνικής γραμμής συλλέγονται, καταγράφονται και αξιολογούνται τα προβλήματα και οι ανάγκες, όπως αυτά εκφράζονται από όσους τη χρησιμοποιούν, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για την περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών.

Η τηλεφωνική γραμμή παρέχει αξιόπιστες και έγκυρες απαντήσεις:

  • σε άτομα που κάνουν χρήση ουσιών και στο ευρύτερο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον τους
  • σε άτομα που ζητούν άμεση βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης
  • σε επαγγελματίες του χώρου που αναζητούν εξειδικευμένη πληροφόρηση
 • στο ευρύτερο κοινό

Το ειδικευμένο προσωπικό της Τηλεφωνικής Γραμμής είναι στη διάθεση του κοινού, καλώντας το τετραψήφιο νούμερο 1031. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Πέμπτη 8πμ-8μμ, Παρασκευή 8πμ – 4μμ.