Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021

1147 ή 210 6471200 Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων

10/02/2011

Με την τηλεφωνική κλήση μπορείτε να συζητήσετε με εκπροσώπους του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) για τη Δωρεά Οργάνων, όπως και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τα νοσοκομεία που γίνονται μεταμοσχεύσεις.