Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024

197 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(210 -197 για τηλέφωνο από την περιφέρεια)

Τηλεφωνική Γραμμή Κοινωνικής Βοήθειας 197

Η Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας αποτελεί το κεντρικό, καθοδηγητικό σημείο αναφοράς ολόκληρου του συστήματος παροχής υπηρεσιών άμεσης κοινωνικής βοήθειας

    • λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά μέρες την εβδομάδα
    • παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη και πληροφόρηση
    • κινεί τους μηχανισμούς άμεσης κοινωνικής παρέμβασης
  • παραπέμπει στις υπόλοιπες υπηρεσίες του δικτύου του Ε.Κ.Κ.Α., καθώς και σε άλλες κοινωνικές Υπηρεσίες και φορείς για περαιτέρω βοήθεια

www.ekka.org.gr