Σάββατο, 13 Απριλίου 2024

210 6401200 Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

Η Ανοικτή Τηλεφωνική Γραμμή Ελπίδας λειτουργεί καθημερινά. Δευτέρα, Τετάρτη: 7.30 πμ έως 20.00 μμ Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 7.30 πμ έως 14.30 μμ

Στις τηλεφωνικές κλήσεις απαντούν, μία Κλινική Ψυχολόγος και τρεις Κοινωνικοί Λειτουργοί.

Δίνει πληροφορίες για την κέντρα διακοπής καπνίσματος. Ενημερώνει για ιδρύματα, νοσοκομεία και άλλους φορείς, που έχουν την δυνατότητα να υποστηρίξουν το άτομο, που πάσχει από καρκίνο, τόσο στη φάση που νοσηλεύεται, όσο και στο στάδιο της προετοιμασίας, που απαιτείται, για την κοινωνική του επανένταξη και αποκατάσταση.

Παρέχει την δυνατότητα ψυχολογικής υποστήριξης σε άτομα που πάσχουν από καρκίνο και θέλουν να μιλήσουν για το πρόβλημα της υγείας τους, τις προσωπικές τους αγωνίες και ανασφάλειες, επιμένοντας στο δικαίωμα της ανωνυμίας.

Παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής συμβουλευτικής και υποστήριξης σε άτομα του οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντος ασθενών με καρκίνο.