Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019

Διαβούλευση για τη Συνεχή Επαγγελματική Κατάρτιση των Οδοντιάτρων

27/09/2011
Διαβούλευση για τη Συνεχή Επαγγελματική Κατάρτιση των Οδοντιάτρων

Παρακαλούμε να αποστείλετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας μέχρι 31 Αυγούστου στην ηλεκτρονική διεύθυνση gddy@yyka.gov.gr με την ένδειξη : "Διαβούλευση για τη Συνεχή Επαγγελματική Κατάρτιση των Οδοντιάτρων"